Asociatia Non-Profit L&C Consulting

Asociaţia non-profit L&C Consulting Hunedoara activează încă din 2004 fiind prima entitate din judeţ care a desfăşurat activităţi de întreprindere socială. Tot din acea perioadă, organizaţia noastră derulează servicii de măsuri active pe piaţa muncii: informare, mediere, formare profesională, consultanţă antreprenorială (start-up).:

Un alt domeniu de activitate este cel al organizării de evenimente (spectacole, concerte, festivaluri, cele mai cunoscute de până acum fiind realizate în Hunedoara, Orăştie, Ghelari, Bretea Română, Baia de Criş, Vaţa de Jos, Sălaşul de Sus, Orăştioara de Sus).

În ultimii 12 ani Asociaţia non-profit L&C Consulting Hunedoara a încercat şi reuşit să implementeze cu success în judeţ mai multe proiecte cu finanţare europeană. Valoarea totală a proiectelor de acest fel implementate până acum este de peste 15 milioane de euro.

De asemenea, L&C Consulting este, din martie 2020, operator autorizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 2017/2016 privind diminuarea risipei alimentare (lege conform căreia producătorii şi agenţii comerciale sunt obligaţi să ia o serie de măsuri pentru diminuarea risipei de alimente). În acest context, Asociaţia non-profit L&C Consulting Hunedoara va înfiinţa o bancă de alimente care vor fi distribuite apoi către populaţia dezavantajată a judeţului.

Un alt domeniu de activitate este cel al organizării de evenimente (spectacole, concerte, festivaluri, cele mai cunoscute de până acum fiind realizate în Hunedoara, Orăştie, Ghelari, Bretea Română, Baia de Criş, Vaţa de Jos, Sălaşul de Sus, Orăştioara de Sus).

Tot în ultima perioadă am reuşit, prin proiectele implementate, să înfiinţăm o serie de noi servicii sociale licenţiate:

Asociaţia non-profit L&C Consulting Hunedoara activează încă din 2004 fiind prima entitate din judeţ care a desfăşurat activităţi de întreprindere socială. Tot din acea perioadă, organizaţia noastră derulează servicii de măsuri active pe piaţa muncii: informare, mediere, formare profesională, consultanţă antreprenorială (start-up).:

– Cantină socială (în comuna Ghelari);
– Centre de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului (din categoria „Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – cod serviciu social 8899CZ – F – I) în municipiul Brad şi comuna Ghelari;
– Centre de servicii de asistenţă comunitară (din categoria „Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie” – cod serviciul social 889CZ – PN-V) în municipiul Brad şi comuna Ghelari
– Cabinete de medicină generală, în municipiul Brad şi comuna Ghelari
Pentru anii care urmează, L&C Consulting Hunedoara îşi propune să activeze pe trei direcţii principale (egale ca importanţă):
– Menţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale create până acum;
– Întocmirea şi implementarea de noi proiecte (cu finanţare europeană şi/sau guvernamentală);
– Organizarea de evenimente (concerte, spectacole, festivaluri)

Asociaţia non-profit L&C Consulting Hunedoara activează încă din 2004 fiind prima entitate din judeţ care a desfăşurat activităţi de întreprindere socială. Tot din acea perioadă, organizaţia noastră derulează servicii de măsuri active pe piaţa muncii: informare, mediere, formare profesională, consultanţă antreprenorială (start-up).:

Asociația L&C Consulting este o organizație neguvernamentală, fără scop lucrativ, apolitică și cu caracter umanitar care dorește să contribuie la dezvoltarea socială și economică a județului Hunedoara, prin organizarea de acțiuni și derularea de programe sociale și economice, care să pună mai bine în valoare adevăratul potențial al zonei.


Avem o experiență bogată în conceperea și implementarea cu succes a unor proiecte, multe dintre ele derulate în parteneriat cu diferite autorități și instituții locale, guvernamentale și europene.


Dorim să contribuim la bunăstarea județului Hunedoara prin inițiativele noastre, deoarece suntem conștienți că doar prin spirit întreprinzător și perseverență se poate asigura progres.


Vrem ca județul Hunedoara să redevină o zonă cu activitate economică și socială intensă, comparabilă din punct de vedere al calității vieții cu orice altă zonă țările dezvoltate ale Uniunii Europene.


Rolul pe care dorim să ni-l asumăm în comunitate este acela de partener serios pentru orice idee care are șanse să aducă bunăstare (în sensul cel mai larg al cuvântului, nu doar materială).


Suntem interesați de colaborări cu orice persoană şi/sau instituţie care aderă sincer la principiile, scopurile și obiectivele noastre.